Строителство на Складови Халета

Най-често използваният материал за складови халета е стоманата, с която се създава рамка от тръби, които поддържат външната облицовка и покрива. Използват се метали заради тяхната издръжливост, защото конструкцията трябва да издържа на тежки товари. Този вид халета днес изместват все повече старите, изградени от тухли и бетон. Те се издигат бързо и качествено, а крайната цена излиза много по-изгодна в сравнение с халетата, построени от друг материал.

Стоеж с такъв размер предполага подходящо местоположение, заради това повечето складове се намират в индустриални зони.

 

 

Лесното събиране и доставяне на стоки играе важна роля за ефективното складово съоражение, затова вътрешният дизайн трябва да бъде добре обмислен.

Общите разходи, както и времето, необходимо за изграждане на склад, зависят от редица фактори. Всеки етап от процеса отнема различно време в зависимост от сложността, размера на проекта, наличието на материали и дори от метеорологичните условия.

haleta