Строеж на Къщи с Термопанели

Къщите с термопанели се изграждат бързо и лесно чрез сглобяване на панели.
Всеки от тези панели е проектиран като цялостен конструктивен елемент – таван, стена, покрив. Термопанелите имат много високи топлоизолационни характеристики и не изискват допълнителна изолация.

Друго важно предимство е, че те не се влияят от атмосферните условия или сезоните, като по този начин се спестяват
разходи за изграждане на бетонни стени.

 

 

Техните термопанели за къщи имат много добри изолационни свойства, които не изискват използването на други изолационни материали.

Къщите от термопанели имат отлични звукоизолационни свойства. Използването на панели за покриви и стени спестява употребата на дървен материал, бетон и метал, което води до известни икономии.

kashta-s-paneli