Метални Конструкции с Термопанели

Изолираната металната конструкция с термопанели предлага спестяване на материали, заедно с разходи за време и труд. Панелите могат да се използват в стени, тавани, покриви за различни архитектурни и индустриални приложения.

Металните конструкции се изграждат на място чрез сглобяване на метални части в рамки. Те са надеждни поради високата си якост и изискват по-малко суровини в сравнение с други строителни материали.

 

 

Ъгловите колони са издигнати вертикално в четирите ъгъла на основата, за да поддържат всеки ъгъл на сградата.
Двете колони в предната част и двете колони в задната част на сградата се свързват отгоре към крайните стени, които създават наклона на покрива.

metalna-konstruktsia-s-termopaneli