Обща информация за фирмата

Фирма Соломонто ООД е основана 2005 година в Лихтенщайн, от 5-ма бивши служители от публичният сектор, като консултантска фирма за внос и износ на стоки и услуги за Европейският Съюз. Понастощем фирмата е насочена както към изготвяне на предложения и финансиране на европейски проекти, така и с консултантска дейност за български и чуждестранни фирми в региона на Блаканите и Югоизточна Европа.

Типове проекти

Земеделие - Подготовка на документация за обработване на земеделски площи, животновъдство, биоземеделие и сертифициране.

Инфраструктура - Изготвяне на проектопредложения, проектиране и финансиране на обекти от транспортната и информационната инфраструктура.

Енергийни проекти - Извършване на енергиен одит, проектиране и финансиране на проекти за енергийни мощности.

Конкурентоспособност - Консултиране по прокети и изготвяне на документация за кандидатстване за европейско съфинансиране за малки и средни предприятия.

Околна Среда - Подготовка на документация, одити и сертифициране на дейности по опазване на околната среда.

Фирмите, част от групата Соломонто Холдинг

Polycart LLC - polycart-bg.com

Polycart Packaging PLC - polycart.info

Polycart Envelopes - polycart-envelopes.com

Polypack Packaging Solutions - polypack-packaging.com

Polycart Filing Products - polycart-filing.com

Gammapack INTL - gammapack.eu

Vivipa Promotional - vivipa.eu

Infosec Print Management - infosec-pm.eu

Polycart Luxury Packaging - packaging-excellence.eu

PCCE Germany - pcce.eu

Gamma Paper and Plastic - gammapp.eu

Printos Bulgaria - printos.eu

Promohit Mass Customisation - promohit.eu

Консултантски услуги

Бизнес Консултации

  • Документооборот
  • Информационна Система
  • Правни и Трудови Взаимоотношения

Търговски Консултации

  • Износ за световния пазар на стоки и услуги
  • Митнически Режими, данъци и такси
  • Внос и Представителство на Българкия пазар
  • Организиране на търговски контакти и консултации

Партньори

Coca Cola HBC


Monsanto Bulgaria

Actavis Group

LEGO Europe