Доставка на машина за партньорска фирма

Date: 14 MAY posted by Anarielon , , 46 Comments

Като част от проект за опаковане на лекарства, в който и ние сме взели съвместно участие със изготвителите на проекта, Соломонто ООД достави машината, пое отговорност за нейната инсталация и обучение за персонала за срок от 1 седмица за работа с машината. По този начин, фирмата ползвател увеличи производителността си и намали разходите за труд при опаковане на готовата продукция.

Tags: SeoPrintDesign

→ more

Разработка на стратегия за питейна вода

Date: 14 MAY posted by Anarielon , , 46 Comments

Фирма с която имаме добре установени отношения се свърза с нас за изработване на стратегия за водният сектор за следващите 10 години, като проекта е съфинансиран от Европейската Банка за Развитие. След преглед на обстоятелствата и парапетрите, нашият консултант с опит във водният сектор беше помолен да направи съпоставка на периодите от 2005-2009 и 2009-2013 години така че да предвидим развитието на сектора за следващите програмни периоди.

Tags: SeoPrintDesign

→ more

Инсталация за втечнен газ

Date: 14 MAY posted by Anarielon , , 46 Comments

Като част от по голям проект, бяхме наети за подизпълнител за доставката на инсталация за съхранение и доставка на втечнен газ от Солун, Гърция, като инсталацията се намира на бълграска територия в района на гр. Благоевград. След Установяване на параметрите на инсталацията, и одобрение от клинета набавихме инсталацияя на конкурентна цена и гаранция от 4 години за съхранение и бутилиране на газ по налягане.

Tags: SeoPrintDesign

→ more