Технически Консултации

Консултации и имплементиране на информационни и телекомуникационни системи за нуждите на правителството и частният сектор, цялостно проектиране и програмиране, изграждане на инфраструктура и доставка на софтуер и обучение за работа с него.

→ Повече

Изготвяне на Проекти

Подготовка на проекти по европейските оперативни програми, енергиен, финансов и технически одит на проекта. Работим с всички програми за техническа помощ, конкурентоспособност, енергийна ефективност, транспортна и информационна инфраструктура и др.

→ Повече

Финансиране и Управление

Финансиране по европейски програми на проекти срещу процентно участие до 5 год от започването на проекта, проследяване и контрол по проекта и последващо управление. Също можем да предложим сертифициране по ISO, HACCP, DIN и др. международни системи за управление

→ Повече

Настоящи Клиенти в България

Бизнес Консултации

Консултиране, подготовка на бизнес планове и обучение за нуждите на бизнес средата.

+ Learn more

Разработка на нови пазари

Разработване на нови продукти и пазари, търговски представители и бизнес партньорства

+ Learn more

държавни поръчки по ЗОП

Оказване на съдействие, контакти и консултации по договори за доставки по Закона за обществени поръчки

+ Learn more